VIVUS Snabblån

Vivus erbjuder snabblån ända upp till 16 000 kronor i 30 dagar. Första gången kan du låna upp till 6 000 kr helt utan avgifter!

Första lånet på upp till 6 000 kronor får du låna räntefritt!

Låna pengar hos VIVUS Krav på dig som låntagare:
 • Folkbokförd i Sverige
 • Över 18 år
 • Ej skyddad identitet
 • Genomgå sedvanlig kreditprövning
 • Eget bankkonto i svensk bank
 • Svenskt mobilnummer
Uppgifter om Vivus:
 • 4finance AB, Isafjordsgatan 30 A, 164 40 Kista
 • 08-420 400 20
 • support@vivus.se
 • Webbsida: www.vivus.se
« Gå Tillbaka Belopp och Kostnader * :
 • Låna 500 kr kostar:
 • Låna 1 000 kr kostar:
 • Låna 2 000 kr kostar:
 • Låna 3 000 kr kostar:
 • Låna 4 000 kr kostar:
 • Låna 5 000 kr kostar:
 • Låna 6 000 kr kostar:
 • Låna 7 000 kr kostar:
 • Låna 8 000 kr kostar:
 • Låna 9 000 kr kostar:
 • Låna 10 000 kr kostar:
 • Låna 11 000 kr kostar:
 • Låna 12 000 kr kostar:
 • Låna 13 000 kr kostar:
 • Låna 14 000 kr kostar:
 • Låna 15 000 kr kostar:
 • 58 kr
 • 100 kr
 • 200 kr
 • 300 kr
 • 400 kr
 • 500 kr
 • 600 kr
 • 700 kr
 • 800 kr
 • 900 kr
 • 1000 kr
 • 1100 kr
 • 1200 kr
 • 1300 kr
 • 1400 kr
 • 1500 kr
Gå vidare till Vivus

Exempel effektiv ränta:Vid ett lån på 5 000 kronor i 30 dagar och en ränta på 500 kronor blir det totala beloppet att återbetala 5 500 kronor. Den effektiva räntan blir då 218%.

* Kostnaden vid kortast möjliga återbetalningstid. Vid längre återbetalningstid blir kostnaden oftast högre.

ALLMÄNNA VILLKOR VIVUS Fullständiga villkor för Vivus

Ränta och avgifter. För lånet är Låntagaren skyldig att erlägga de räntor och eventuella avgifter som vid var tid gäller enligt aktuell prislista. På Vivus hemsida eller genom uppgift av Vivus kundtjänst kan Låntagaren alltid hitta aktuell prislista. Vivus förbehåller sig rätten att närhelst göra tillägg och/eller ändringar av räntesatser och avgifter i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader eller andra kostnadsökningar för Vivus.

Återbetalning. På förfallodagen skall lånet samt ränta och avgifter betalas genom inbetalning på det bank- eller plusgirokonto som Vivus anvisar. Förfallodag och det belopp som skall inbetalas anges på fakturan från Vivus.

Förlängning av lån. Låntagaren har en möjlighet att förlänga det ursprungliga Låneavtalet genom att betala en förlängningsavgift innan den ursprungliga förfallodagen. Låntagaren kan förlänga Låneavtalet i 7, 14 eller 30 dagar. Mer information hittar du på www.vivus.se. De regler som gäller för ansökan om lån gäller även vid förlängning av lån. Den avgift som utgår för förlängning av lånet är i enlighet med vid var tid gällande prislista som finns att hitta på Vivus hemsida eller lämnas av Vivus kundtjänst.

Dröjsmålsränta och påminnelseavgift. Om Låntagaren inte betalar tillbaka hela eller del av lånet i tid i enlighet med aktuellt låneavtal mellan Vivus och Låntagaren, har Vivus rätt att debitera dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess att full betalning har skett. Dröjsmålsränta utgår även för förfallna räntor och upplupna avgifter i form av bl.a. inkassokostnader. Vivus har också rätt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kr per påminnelse. Dröjsmålsräntan utgår med 2,5 % per påbörjad månad.

Indrivning och inkasso. Vid utebliven betalning av Låntagaren har Vivus rätt att vidta inkassoåtgärder varvid inkassoavgifter enligt lag kan komma att debiteras Låntagaren. Detta gäller endast efter att Låntagaren har fått en påminnelse om utebliven betalning.