VIACONTO Snabblån

ViaConto erbjuder snabblån från 500 - 10 000 kronor i upp till 90 dagar. Första lånet upp till 1 000 kronor i max 30 dagar får du låna utan avgift!

Första lånet upp till 1 000 kronor får du låna kostnadsfritt.

Låna pengar hos VIACONTO Krav på dig som låntagare:
 • Myndig och folkbokförd i Sverige i minst 2 år
 • Ej skyddad identitet, ej satt under förvaltarskap
 • Eget privatkonto i svensk bank
 • Egen mobiltelefon
 • Genomgå sedvanlig kreditprövning
Uppgifter om ViaConto:
 • ViaConto Sweden AB, Holländargatan 27, 113 59 Stockholm
 • 075-75 75 023
 • info@viaconto.se
 • Webbsida: www.viaconto.se
« Gå Tillbaka Belopp och Kostnader * :
 • Låna 500 kr kostar:
 • Låna 1 000 kr kostar:
 • Låna 2 000 kr kostar:
 • Låna 3 000 kr kostar:
 • Låna 4 000 kr kostar:
 • Låna 5 000 kr kostar:
 • Låna 6 000 kr kostar:
 • Låna 7 000 kr kostar:
 • Låna 8 000 kr kostar:
 • Låna 9 000 kr kostar:
 • Låna 10 000 kr kostar:
 • 125 kr
 • 250 kr
 • 350 kr
 • 450 kr
 • 600 kr
 • 750 kr
 • 900 kr
 • 1050 kr
 • 1200 kr
 • 1350 kr
 • 1500 kr
Gå vidare till ViaConto

Exempel effektiv ränta:Vid ett lån på 5 000 kronor i 30 dagar och en ränta på 750 kronor blir det totala beloppet att återbetala 5 750 kronor. Den effektiva räntan blir då 447%.

* Kostnaden vid kortast möjliga återbetalningstid. Vid längre återbetalningstid blir kostnaden oftast högre.

ALLMÄNNA VILLKOR VIACONTO Fullständiga villkor för ViaConto

Ränta och eventuella avgifter. Om lånet återbetalas i tid, utgår inga andra avgifter eller kostnader förutom avtalat räntebelopp som redovisats på ansökan om lån. För lånet är Låntagaren skyldig att erlägga de räntor och eventuella avgifter som vid var tid gäller enligt aktuell prislista. Räntor och eventuella avgifter för respektive lån redovisas på webbplatsen, vid ansökningstillfället, i låneavtalet samt på fakturan. ViaConto förbehåller sig rätten att närhelst ändra räntesatser och avgifter i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader eller andra kostnadsökningar för ViaConto.

Återbetalning. ViaConto skickar fakturor elektroniskt till Låntagarens vid registreringen angiven e-postadress. Ej mottagen faktura befriar inte Långivaren från skyldigheten att återbetala lånet på förfallodagen. Låntagaren återbetalar lånet till av ViaConto anvisat bankgiro eller plusgirokonto. Förfallodagar och belopp anges vid lånetillfället, på faktura samt visas under Låntagarens profil på ViaContos webbplats. Betalningen skall vara ViaConto tillhanda på förfallodagen. Om detta datum inte är en bankdag så ska betalningen vara kreditgivaren tillhanda på närmaste därefter följande bankdag. Lån med 60 och 90 dagars löptid återbetalas i två respektive tre lika stora delbetalningar. Delbetalningsbelopp, förfallodatum, lånebelopp och räntedelen presenteras i ansökningsformuläret under fliken ?Återbetalningsplan? på långivarens hemsida. Den första fakturan skickas till låntagarens e-post i samband med utbetalningen av lånet. För lån med 60 dagars löptid mottar låntagaren två fakturor och för lån med 90 dagars löptid - tre fakturor. Fakturan för den andra och i förekommande fall tredje delbetalningen skickas till låntagarens e-postadress ca 15 dagar innan respektive förfallodag.

Förlängning av lån. Om Låntagaren är förhindrad att återbetala lånet i tid, får Låntagaren förlänga det ursprungliga Låneavtalet genom att betala en förlängningsavgift innan den ursprungliga förfallodagen. Låntagaren kan förlänga Låneavtalet i 7, 14 eller 30 dagar. Långivaren har rätt att begränsa antalet förlängningstillfällen. Förlängningsavgiften för respektive förlängningstillfället framgår av vid var tid gällande prislista som finns på låntagarens användarprofil på ViaContos webplats. Förlängningsavgiften skall betalas till ViaConto anvisad bankgiro eller plusgirokonto med betalningsspecifikation, som finns på fakturan eller på annat sätt har anvisats Låntagaren. ViaConto bekräftar mottagandet av förlängningsavgiften genom att skicka meddelande till Låntagarens vid registreringstillfället angivna mobilnummer eller e-post samt genom att göra informationen tillgänglig på Låntagarens profil på Långivarens hemsida.

Dröjsmålsränta, påminnelseavgift. Om lånet, inklusive ränta, inte återbetalas i tid har ViaConto rätt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kr för skriftlig påminnelse, en förseningsavgift enligt vid var tid gällande prislista, f.n. 60 kr, samt dröjsmålsränta på det förfallna beloppet inklusive upplupna avgifter till dess full betalning har erlagts. Dröjsmålsräntan utgår med 2,5 % per månad, d.v.s. 30% per år.

Andra Kostnader. Om betalning inte skett efter en påminnelse har Långivaren rätt att överlämna ärendet till inkasso varvid inkassoavgifter som fastställs enligt inkassolagens bestämmelser debiteras.