STRANDIA FINANS Snabblån

Strandia Finans lånar ut 500 - 10 000 kr utan säkerhet eller borgensmän. Du kan enkelt ansöka om lån via datorn, Du kan ansöka om ett lån för att möta oförutsedda behov, snabbt och enkelt.

Låna pengar hos STRANDIA FINANS Krav på dig som låntagare:
 • Mellan 18 år och 70 år
 • Taxerad inkomst om minst 100 000 kr
 • Genomgå sedvanlig kreditprövning
 • Inga betalningsanmärkningar eller skuldsaldo
 • Eget personligt bankkonto i svensk bank
 • Ej ha skyddad identitet
Uppgifter om Strandia Finans:
 • Nybron Finans AB, BOX 1306, 751 43 Uppsala
 • 08-551 10 733
 • info@strandiafinans.se
 • Webbsida: www.strandiafinans.se
« Gå Tillbaka Belopp och Kostnader * :
 • Låna 500 kr kostar:
 • Låna 1 000 kr kostar:
 • Låna 2 000 kr kostar:
 • Låna 3 000 kr kostar:
 • Låna 4 000 kr kostar:
 • Låna 5 000 kr kostar:
 • Låna 6 000 kr kostar:
 • Låna 7 000 kr kostar:
 • Låna 8 000 kr kostar:
 • Låna 9 000 kr kostar:
 • Låna 10 000 kr kostar:
 • 165 kr
 • 335 kr
 • 485 kr
 • 630 kr
 • 1100 kr
 • 1300 kr
 • 1500 kr
 • 1700 kr
 • 1900 kr
 • 2100 kr
 • 2300 kr
Gå vidare till Strandia Finans

Exempel effektiv ränta:Vid ett lån på 5 000 kronor i 90 dagar och en kostnad på 1300 kronor blir det totala beloppet att återbetala 6 300 kronor. Den effektiva räntan blir då 155%.

* Kostnaden vid kortast möjliga återbetalningstid. Vid längre återbetalningstid blir kostnaden oftast högre.

ALLMÄNNA VILLKOR STRANDIA FINANS Fullständiga villkor för Strandia Finans

Ränta och avgifter. Kreditgivaren beviljar lån om beloppen 500 till 10 000 kr. Aktuell räntesats för respektive lånebelopp och kredittillfälle anges på Kreditgivarens hemsida. Fast ränta utgår på beviljad och utbetald kredit och beräknas enligt respektive angiven räntesats per påbörjad månad. För kreditens uppläggning äger Kreditgivaren rätt att debitera på hemsidan angiven uppläggningsavgift. Uppläggningsavgiften är densamma oavsett kreditens storlek och avser att täcka kostnaden för kreditens uppläggning, kreditprövning, kreditupplysning och administration i samband med detta. Uppläggningsavgift utgår endast för beviljad och utbetald kredit. Vidare äger Kreditgivaren rätt att debitera avgift, i enligt med vad som vid varje tillfälle anges på Kreditgivarens hemsida, för avisering/faktura som skickas till Kredittagaren.

Kredittagaren är även skyldig att till Kreditgivaren betala andra avgifter än sådana som förorsakas av Kreditgivarens kostnader för krediten som sådan. Sådana avgifter utgår med belopp och enligt de grunder i övrigt som Kreditgivaren vid varje tillfälle allmänt tillämpar och utgörs exempelvis av förseningsavgift (f n 95 kr) och påminnelseavgift (f n 60 kr).

Kreditgivaren får när som helst besluta om ändring av avgifter. Kreditgivaren lämnar meddelande om ändrade avgifter genom publicering på Kreditgivarens hemsida. Kredittagaren ska även ersätta Kreditgivarens kostnader och arbete för att bevaka och driva in Kreditgivarens fordran hos Kredittagaren eller annan betalningsskyldig.
Information om beräkning av ränta och effektiv ränta finns på Kreditgivarens hemsida och Kredittagaren bekräftar i och med ansökan genomförs och kreditavtalet ingås att Kredittagaren läst och tagit del av denna information.

Återbetalning. Hela lånet inklusive kapital, ränta och avgifter ska vara Kreditgivaren tillhanda, senast på förfallodagen, genom inbetalning på av Kreditgivaren anvisat bankgirokonto. Förfallodag infaller 30 eller 90 dagar efter det att krediten beviljats och utbetalats. Förfallodag och kreditbelopp anges vid lånetillfället och står angivet på avin/fakturan från Kreditgivaren.

Dröjsmålsränta och inkasso. Om lånet inte återbetalas i rätt tid, har Kreditgivaren rätt att debitera Kredittagaren dröjsmålsränta på förfallet belopp intill dess att full betalning skett. Dröjsmålsränta utgår med 2,5 procent per påbörjad månad.

Om betalning inte skett efter det att påminnelse gjorts från Kreditgivaren äger denne rätt att vidta inkassoåtgärd varvid lagstadgade inkassoavgifter tillkommer.