SNABBFINANS Snabblån

Låna pengar och delbetala över 4 månader! Hos Snabbfinans kan du låna upp till 9 000 kronor och betala tillbaka över max 120 dagar. Som förstagångskund kan du ansöka om lån från 1 000 kr upp till 9 000 kr. Som återkommande kund kan du ansöka om lån upp till 15 000 kr.

Låna pengar hos SNABBFINANS Krav på dig som låntagare:
 • Minst 20 år
 • Folkbokförd i Sverige i minst 3 år
 • Inga betalningsanmärkningar
 • Taxerad inkomst om minst 150 000 kronor
Uppgifter om Snabbfinans:
 • S & A Sverige AB, Karlavägen 5, 114 24 Stockholm
 • 08-22 20 50
 • info@snabbfinans.se
 • Webbsida: www.snabbfinans.se
« Gå Tillbaka Belopp och Kostnader * :
 • Låna 1 000 kr kostar:
 • Låna 2 000 kr kostar:
 • Låna 3 000 kr kostar:
 • Låna 4 000 kr kostar:
 • Låna 5 000 kr kostar:
 • Låna 6 000 kr kostar:
 • Låna 7 000 kr kostar:
 • Låna 8 000 kr kostar:
 • Låna 9 000 kr kostar:
 • Låna 10 000 kr kostar:
 • Låna 11 000 kr kostar:
 • Låna 12 000 kr kostar:
 • Låna 13 000 kr kostar:
 • Låna 14 000 kr kostar:
 • Låna 15 000 kr kostar:
 • 245 kr
 • 395 kr
 • 545 kr
 • 695 kr
 • 845 kr
 • 995 kr
 • 1670 kr
 • 1895 kr
 • 2120 kr
 • 3095 kr
 • 3395 kr
 • 3695 kr
 • 4970 kr
 • 5345 kr
 • 5720 kr
Gå vidare till Snabbfinans

Exempel effektiv ränta:Vid ett lån på 5 000 kronor i 30 dagar och en kostnad på 845 kronor blir det totala beloppet att återbetala 5 845 kronor. Den effektiva räntan blir då 568%.

* Kostnaden vid kortast möjliga återbetalningstid. Vid längre återbetalningstid blir kostnaden oftast högre.

ALLMÄNNA VILLKOR SNABBFINANS Fullständiga villkor för Snabbfinans

Ränta och kostnader. Låntagaren är skyldig att erlägga avgifter och räntor som angetts vid ansökningstillfället. Ränta beräknas på vid varje tillfälle utestående kreditbelopp, från och med utbetalningsdagen till och med förfallodagen för krediten.

Återbetalning och avbetalning. Efter utbetalning av lånet skickas en faktura till låntagarens e-postadress. De betalningsuppgifter Låntagaren behöver för återbetalning av lånet finns angivet på fakturan. Låntagaren ansvarar för att återbetalning av lånet, inklusive de avgifter och räntor som nämns i dessa lånevillkor, ska vara Långivaren tillhanda inom utsatt tid. Lånen har löptider på 30, 60, 90 och 120 dagar. 30-dagars lånet ska vara till fullo återbetalt inom 30 dagar. 60-, 90- och 120-dagars lånen är avbetalningslån, s.k. annuitetslån, vilket innebär att kredittagaren ska återbetala lånebeloppet månadsvis genom lika annuiteter, inkluderande uppläggningsavgift, ränta och amortering, till dess att lånet blivit till fullo återbetalt. Låntagaren har rätt att återbetala lånet när Låntagaren mottager fakturan från Långivaren. Är betalningen Långivaren tillhanda senare än det på fakturan angivna förfallodatumet kan det påverka Låntagarens möjlighet att låna igen.

Dröjsmålsränta och påminnelseavgift. Har betalning av lånet ej mottagits i tid enligt dessa villkor utgår en dröjsmålsränta med 3% per månad. För en icke fullgjord och förfallen betalning skickas dessutom en skriftlig påminnelse till Låntagaren där en påminnelseavgift på SEK 60 utgår.

Indrivning och inkasso. Har betalning ej skett efter en påminnelse har långivaren rätt att överlämna ärendet till inkasso, Låntagaren är då skyldig att ersätta Långivaren för inkassokrav med SEK 180 eller det högre belopp som kan följa av Lag ( 1981:739 ) om ersättning för inkassokostnader m.m. samt för upprättande av amorteringsplan med SEK 150 eller det högre belopp som kan följa enligt nämnda förordning. Utöver detta kan Låntagaren förpliktas ersätta Långivaren för dennes rättegångskostnader enligt gällande lagregler därom.