SMSPENGAR Snabblån

Låna 500 till 10 000 kr i upp till 90 dagar. Introduktionspris med rabatt till nya kunder! Gratis ansökan och inga dolda kostnader. SMSPengar kan godkänna ansökan trots betalningsanmärkning.

Introduktionsrabatt för dig som är ny kund.

Låna pengar hos SMSPENGAR Krav på dig som låntagare:
 • Taxerad inkomst om minst 100 000 kronor
 • Inget skuldsaldo eller aktivt betalningsförläggande hos kronofogden
 • Folkbokförd i Sverige i minst 2 år
 • Ej ha skyddad identitet
 • Eget mobiltelefonnummer
Uppgifter om SMSPengar:
 • Sms Pengar Norden AB, Box 1306, 751 43 Uppsala
 • 0900-100 11 00
 • support@smspengar.nu
 • Webbsida: www.smspengar.nu
« Gå Tillbaka Belopp och Kostnader * :
 • Låna 500 kr kostar:
 • Låna 1 000 kr kostar:
 • Låna 2 000 kr kostar:
 • Låna 3 000 kr kostar:
 • Låna 4 000 kr kostar:
 • Låna 5 000 kr kostar:
 • Låna 6 000 kr kostar:
 • Låna 7 000 kr kostar:
 • Låna 8 000 kr kostar:
 • Låna 9 000 kr kostar:
 • Låna 10 000 kr kostar:
 • 125 kr
 • 280 kr
 • 430 kr
 • 580 kr
 • 830 kr
 • 890 kr
 • 1600 kr
 • 1900 kr
 • 2100 kr
 • 2300 kr
 • 2500 kr
Gå vidare till SMSPengar

Exempel effektiv ränta:Vid ett lån på 5 000 kronor i 30 dagar och en kostnad på 890 kronor blir det totala beloppet att återbetala 5 890 kronor. Den effektiva räntan blir då 633%.

* Kostnaden vid kortast möjliga återbetalningstid. Vid längre återbetalningstid blir kostnaden oftast högre.

ALLMÄNNA VILLKOR SMSPENGAR Fullständiga villkor för SMSPengar

Aktuella lånebelopp och räntor. Långivaren erbjuder smslån på 500, 1 000, 2 000 , 3 000, 4 000, 5 000 kr , 6 000 kr, 7 000 kr, 8 000 kr, 9 000 kr och 10 000 kr. Låntagaren är skyldig att erlägga de räntor och eventuella avgifter som är angivet vid ansökningstillfället enligt aktuell prislista. På låntagarens webbplats eller genom uppgift av kundsupporten kan låntagaren alltid hitta aktuell prislista. Den aktuella prislistan kan variera beroende på erbjudanden. Vid ej angivet erbjudande gäller ordinarie prislista.

Vid ansökan per SMS utöver ränta debiteras en avgift på 20 kr för varje SMS som låntagaren skickar till långivarens SMS-nummer 72456. Denna avgift debiteras via låntagarens mobilabonnemang vid ansökningstillfället (ordinarie SMS-taxa kan tillkomma).

Långivaren förbehåller sig rätten att närhelst göra tillägg och/eller ändringar av räntesatser och avgifter i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader eller kostnadsökningar för långivaren.

Dröjsmålsränta och påminnelseavgift. Om betalning av lånet ej mottagits i tid enligt dessa villkor utgår en dröjsmålsränta med 2,5 % per månad samt en förseningsavgift på 125 kr. För en icke fullgjord och förfallen betalning skickas dessutom en skriftlig påminnelse till låntagaren där en påminnelseavgift på 60 kr utgår.

Återbetalning. Efter utbetalning av smslånet skickas en faktura till låntagarens folkbokföringsadress alternativt angiven e-postadress. De betalningsuppgifter som låntagaren behöver för återbetalning av lånet finns angivet på fakturan/orna. Låntagaren ansvarar för att återbetalning av lånet inklusive de räntor och eventuella avgifter som nämns i dessa lånevillkor ska vara långivaren till handa senast på förfallodagen enligt den betalningsplan som är angivet vid ansökningstillfället. Om betalningsplanen avviker kan smslånet sägas upp med omedelbar verkan. Låntagaren har rätt att återbetala lånet när låntagaren mottar fakturan/orna från långivaren. Låntagaren har rätt att förtidigarelösa lånet, låntagaren betalar upplupen ränta för de antal dagar som låntagaren haft beloppet samt återstående kapital. Vid förtidigarelösning av lånet krävs det av låntagaren att kontakta kundsupporten skriftligen per e-post eller per brev. Om betalningen finns långivaren till handa senare än det på fakturan angivna förfallodatumet kan det påverka låntagarens möjligheter att låna igen.

Förlängning och amorteringsplan. Låntagaren har möjligheten att förlänga det ursprungliga låneavtalet genom att till långivaren betala en förlängningssavgift innan den ursprungliga förfallodagen. Låntagaren ges möjligheten att förlänga avtalet i 8, 15 eller 30 dagar. Låntagaren kan endast förlänga sitt avtal om betalingsplanen är på 30 dagar samt att lånet endast kan förlängas i max 30 dagar. Förlängningsavgiften är individuellt anpassat till låntagarens angivna lånbelopp och kan lämnas i samband med ansökan eller vid kontakt med kundsupporten. Långivaren förbehåller sig rätten att avslå en ansökan om förlängning utan att behöva ange orsak till låntagaren.

I de fall låntagaren ej vill förlänga lånet finns möjlighet till amorteringsplan på upp till fyra tillfällen efter utskickat inkassokrav. I undantagsfall kan även längre amorteringsplaner avtalas. Om ej annat avtalas är uppläggningsavgiften för amorteringsplan 170 kr och aviseringskostnaden uppgår till 60 kr. Långivaren förbehåller sig rätten att avslå amorteringsplaner utan att behöva ange orsak till låntagaren. En amorteringsplan kan påverka låntagarens möjligheter att låna igen.