SMS KREDIT Snabblån

SMS Kredit lånar ut från 1 000 till 5 000 kronor och du får pengarna samma dag. Det är enkelt att göra en ansökan och du kan välja mellan att ansöka på det sätt som passar dig. Nu får alla nya kunder låna 1 000 kronor gratis! SMS Kredit kan godkänna ansökan trots betalningsanmärkning.

Låna pengar hos SMS KREDIT Krav på dig som låntagare:
 • Årsinkomst om minst 50 000 kronor
 • Inget aktuellt skuldsaldo hos kronofogden
 • Minst 18 år
 • Svensk medborgare
Uppgifter om SMS Kredit:
 • SMS Kredit Skandinavien AB, Box 3455, 103 69 Stockholm
 • 08-503 805 10
 • kundtjanst@smskredit.se
 • Webbsida: www.smskredit.se
« Gå Tillbaka Belopp och Kostnader * :
 • Låna 1 000 kr kostar:
 • Låna 2 000 kr kostar:
 • Låna 3 000 kr kostar:
 • Låna 4 000 kr kostar:
 • Låna 5 000 kr kostar:
 • Låna 6 000 kr kostar:
 • Låna 7 000 kr kostar:
 • Låna 8 000 kr kostar:
 • Låna 9 000 kr kostar:
 • Låna 10 000 kr kostar:
 • 250 kr
 • 345 kr
 • 529 kr
 • 599 kr
 • 789 kr
 • 830 kr
 • 880 kr
 • 930 kr
 • 980 kr
 • 1121 kr
Gå vidare till SMS Kredit

Exempel effektiv ränta:Vid ett lån på 5 000 kronor i 30 dagar och en kostnad på 789 kronor blir det totala beloppet att återbetala 5 789 kronor. Den effektiva räntan blir då 494%.

* Kostnaden vid kortast möjliga återbetalningstid. Vid längre återbetalningstid blir kostnaden oftast högre.

ALLMÄNNA VILLKOR SMS KREDIT Fullständiga villkor för SMS Kredit

Kreditkostnader. Låntagaren är skyldig att erlägga en kreditavgift om f.n. 80 kr. Kreditavgiften avser att täcka kostnader för personkontroll, uppläggning, avisering, kreditprövning, utskick av upplysningskopia/omfrågandekopia, kontroller samt andra kostnader för handläggning av krediten.

Ränta. Låntagaren skall betala ränta som beräknas på vid varje tid utestående kreditbelopp, från och med utbetalningsdagen till och med förfallodagen för krediten, efter en årlig räntesats enligt tabell.

Dröjsmål. Om betalning av beviljad kredit inte fullgörs i tid, skall Låntagaren betala en dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess att full betalning sker, efter en räntesats uppgående till 3 % per månad. Härutöver skall Låntagaren erlägga en förseningsavgift om 100 kr samt en avgift för skriftlig betalningspåminnelse om 60 kr.

Anstånd med betalning. Om betalning av beviljad kredit inte fullgörs i rätt tid kan Låntagaren beviljas anstånd med betalning i perioder om 15 dagar respektive 30 dagar och upp till totalt 60 dagar. Avgift för varje sådant anstånd utgår med 150 kronor per period om 15 dagar respektive 300 kr per period om 30 dagar. Om betalning av beviljad kredit inte har erlagts efter att en period om totalt 90 dagar har löpt ut äger Långivaren rätt att överlåta sin fordran till ett till Långivaren närstående bolag. Överlåtelseavgift om f.n. 300 kr utgår vid sådan överlåtelse. Gällande villkor för mottagande långivare tillämpas därefter, f.n. bl.a. årsränta om 29% ? 47% på återstoden av krediten, 5 års avbetalningstid och att autogiro används för eventuella räntor och amorteringar.

Andra Kostnader Låntagaren är också skyldig att ersätta Långivaren för inkassokrav med 180 kr eller det högre belopp som kan följa av Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. samt för eventuellt upprättande av amorteringsplan med 170 kr eller det högre belopp som kan följa enligt nämnda förordning. Anstånd kan beviljas endast två gånger per lån. Anståndsavgift för 15 dagar är 150 kr, 30 dagar är 300 kr samt uppläggningsavgift vid överlåtelse 300 kr. Härutöver kan Låntagaren förpliktas ersätta Långivaren för dennes eventuella rättegångskostnader enligt gällande lagregler därom.