PENGOS Snabblån

Pengos lånar ut 500 kr - 10 000 kr i 15, 30, 60 eller 90 dagar. Pengos erbjuder flexibla krediter även kallat sms lån. Till nya kunder erbjuds lånebeloppen 500 - 3000 kr, medans befintliga kunder kan låna upp till 10 000 kr. Hos Pengos kan du få låna trots betalningsanmärkning.

Första lånet på 500 kronor får du låna kostnadsfritt.

Låna pengar hos PENGOS Krav på dig som låntagare:
 • Mellan 18 - 72 år
 • Folkbokförd i Sverige
 • Kunna identifiera dig via e-legitimation, id handling, Nordea personkonto eller registrerat mobilnummer
Uppgifter om Pengos:
 • Pengos, Lilla Kungsgatan 2, Mailbox 1570, 411 41 Göteborg
 • 031-360 90 90
 • kundservice@pengos.se
 • Webbsida: www.pengos.se
« Gå Tillbaka Belopp och Kostnader * :
 • Låna 500 kr kostar:
 • Låna 1 000 kr kostar:
 • Låna 2 000 kr kostar:
 • Låna 3 000 kr kostar:
 • Låna 4 000 kr kostar:
 • Låna 5 000 kr kostar:
 • Låna 6 000 kr kostar:
 • Låna 7 000 kr kostar:
 • Låna 8 000 kr kostar:
 • Låna 9 000 kr kostar:
 • Låna 10 000 kr kostar:
 • 129 kr
 • 199 kr
 • 245 kr
 • 345 kr
 • 690 kr
 • 1250 kr
 • 1500 kr
 • 1650 kr
 • 2150 kr
 • 2400 kr
 • 2650 kr
Gå vidare till Pengos

Exempel effektiv ränta:Vid ett lån på 4 000 kronor i 30 dagar och avgiften 690 kronor blir det totala beloppet att återbetala 4690 kr. Det ger en årsränta på 209% och en effektiv ränta på 593%.

* Kostnaden vid kortast möjliga återbetalningstid. Vid längre återbetalningstid blir kostnaden oftast högre.

ALLMÄNNA VILLKOR PENGOS Fullständiga villkor för Pengos

Ränta och avgifter. Kredittagaren är skyldig att för lånet erlägga avgifter och räntor enligt den avbetalningsplan som uppges vid ansökningstillfället och som framgår av standariserad europeisk konsumentkreditinformation (SECCI-blanketten). Kredittagaren har tillgång till SECCI- blanketten vid ansökningstillfället på Pengos hemsida och kan ta del av all information innan låneansökan görs.

Återbetalning. Lånet ska återbetalas i sin helhet på förfallodagen, som inträffar 30 dagar*, 60 dagar eller 90 dagar efter att kredit lämnats genom, inbetalning på av kreditgivaren anvisat bankkonto. Kredittagaren skall på förfallodagen betala tillbaka det lånade beloppet jämte ränta. Kredittagaren har rätt att betala sin skuld i förtid. Antal kreditdagar förrespektive låneblopp framgår enligt "kostnader" som kredittagaren finner på www.pengos.se. *Vid lån på 500 kr utan ränta är återbetalningstiden 15 dagar.

Dröjmålsränta och kostnader vid dröjsmål. Om betalning av beviljad kredit inte fullgörs i tid, skall kredittagaren betala dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess att full betalning skett samt en påminnelseavgift om 60 kr och en förseningsavgift om 95 kr. Kredittagaren är skyldig att ersätta kreditgivaren för kostnader och arbete vid händelse av indrivning av fordran i enlighet med de grunder som kreditgivaren vid var tid tillämpar och utgöres t.ex. av påminnelseavgift. Dröjsmålsränta per månad är 2,5%.