NANOFLEX Snabblån

Nanoflex erbjuder förmånliga snabblån från 500 - 10 000 kronor i upp till 90 dagar.

Låna pengar hos NANOFLEX Krav på dig som låntagare:
 • Minst 20 år
 • Folkbokförd i Sverige i minst 2 år
 • Inga betalningsanmärkningar
 • Deklarerad årsinkomst på minst 50 000 kronor
Uppgifter om Nanoflex:
 • Nanoflex, Johanneslundsvägen 2, 194 61 Upplands Väsby
 • 08-590 757 00
 • info@nanokredit.se
 • Webbsida: www.nanokredit.se
« Gå Tillbaka Belopp och Kostnader * :
 • Låna 500 kr kostar:
 • Låna 1 000 kr kostar:
 • Låna 2 000 kr kostar:
 • Låna 3 000 kr kostar:
 • Låna 4 000 kr kostar:
 • Låna 5 000 kr kostar:
 • Låna 6 000 kr kostar:
 • Låna 7 000 kr kostar:
 • Låna 8 000 kr kostar:
 • Låna 9 000 kr kostar:
 • Låna 10 000 kr kostar:
 • 150 kr
 • 230 kr
 • 340 kr
 • 445 kr
 • 595 kr
 • 695 kr
 • 1450 kr
 • 1635 kr
 • 2195 kr
 • 2395 kr
 • 2595 kr
Gå vidare till Nanoflex

Exempel effektiv ränta:Vid ett lån på 5 000 kronor i 30 dagar och en ränta på 695 kronor blir det totala beloppet att återbetala 5 695 kronor. Den effektiva räntan blir då 387%.

* Kostnaden vid kortast möjliga återbetalningstid. Vid längre återbetalningstid blir kostnaden oftast högre.

ALLMÄNNA VILLKOR NANOFLEX Fullständiga villkor för Nanoflex

Ränta och Kostnader. Kreditgivaren debiterar endast en fast totalkostnad för respektive kredit där ansökningsavgift, uppläggningsavgift, kostnad för kreditupplysning och administration ingår. Ingen annan kostnad tillkommer. Kostnaden för respektive kredit redovisas på hemsidan, vid ansökningstillfället, i skuldbrev samt på fakturan. I förekommande fall tillkommer även avgifter till exempelvis inkassoföretag och Kronofogdemyndighet. Nominell ränta och den effektiva räntesatsen för krediten anges vid ansökningstillfället och på fakturan.

Återbetalning. Kredittagaren återbetalar kredit till av kreditgivaren anvisat bankgirokonto. Förfallodagar och belopp anges vid kredittillfället, på faktura samt på eventuellt skuldebrev. Betalningen skall vara kreditgivaren tillhanda på förfallodagen. Om detta datum inte är en bankdag så ska betalningen vara kreditgivaren tillhanda på närmaste därefter följande bankdag. Återbetalningsbeloppet består av amorteringsdel och en kostnadsdel. Det exakta beloppet som förfaller till betalning varje månad framkommer i konsumentkreditavtalet och på faktura. Faktura skickas via e-post.

Dröjsmålsränta, påminnelseavgift. Om betalning av en faktura uteblir även efter det att påminnelse skickats och hunnit förfalla, kan kreditgivaren välja att låta hela det återstående skuldbeloppet förfalla med omedelbar verkan för indrivning. Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid, skall kredittagaren betala en särskild dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess betalning sker. Dröjsmålsränta utgår med 30 % per år. Därtill har kreditgivaren rätt att ta ut en påminnelseavgift om f.n. 60 kr samt en förseningsavgift om 120 kr per påminnelsefaktura. Påminnelsefaktura skickas brevledes.