MEDDELANDELÅN Snabblån

Meddelandelån erbjuder smslån från 500 kronor upp till 10 000 kronor i 15 - 90 dagar beroende på lånebelopp. Det är kostnadsfritt att ansöka om lån hos Meddelandelån.

500 kronor kan du låna kostnadsfritt! Utbetalning även på helger!

Låna pengar hos MEDDELANDELÅN Krav på dig som låntagare:
 • Minst 18 år gammal
 • Svenskt personnummer
 • Svenskt mobiltelefonnummer
 • Inget skuldsaldo hos Kronofogden
 • Inga betalningsanmärkningar
Uppgifter om Meddelandelån:
 • C Finance AB / Meddelandelån Sverige, Mäster Samuelsgatan 60, 11121 Stockholm
 • 0900-100 90 10
 • kundtjanst@meddelandelan.se
 • Webbsida: www.meddelandelan.se
Öppettider:
 • Måndag - Fredag: 07-22
 • Lördag: 07-22
 • Söndag: 12-16
« Gå Tillbaka Belopp och Kostnader * :
 • Låna 1 000 kr kostar:
 • Låna 2 000 kr kostar:
 • Låna 3 000 kr kostar:
 • Låna 4 000 kr kostar:
 • Låna 5 000 kr kostar:
 • Låna 6 000 kr kostar:
 • Låna 7 000 kr kostar:
 • Låna 8 000 kr kostar:
 • Låna 9 000 kr kostar:
 • Låna 10 000 kr kostar:
 • 250 kr
 • 400 kr
 • 600 kr
 • 800 kr
 • 900 kr
 • 1000 kr
 • 1100 kr
 • 1700 kr
 • 1800 kr
 • 1900 kr
Gå vidare till Meddelandelån

* Kostnaden vid kortast möjliga återbetalningstid. Vid längre återbetalningstid blir kostnaden oftast högre.

ALLMÄNNA VILLKOR MEDDELANDELÅN Fullständiga villkor för Meddelandelån

Lånebelopp m.m. Kreditgivaren erbjuder lån med 15 dagars, 30 dagars, 60 dagars eller 90 dagars återbetalningstid. Lån med 60 dagars återbetalningstid återbetalas vid två betalningstillfällen. Lån med 90 dagars återbetalningstid återbetalas vid tre betalningstillfällen. Återbetalningstiden räknas alltid från den tidpunkt som lånet betalats ut till kredittagaren. Uppgifter om de olika lånen samt aktuella räntor och kostnader för lånen finns på kreditgivarens webbsida: www.meddelandelan.se.

Kunden har möjlighet att förlänga lånetiden av varje separat lånefaktura en gång med 30 dagar. Vid ändringen av förfallodatumet debiteras en separat avgift, som faktureras skilt och bör betalas inom 14 dagar. Ändringen av betalningstiden måste göras senast vid fakturans förfallodatum. Kunden kan inte ändra på förfallodatumet i fakturor som avser förflyttning av förfallodatum.

Kreditansökan kan göras via SMS eller via kreditgivarens webbsida: www.meddelandelan.se.

Ansökan om lån och utbetalning av lånet Ansökan om lån kan göras via sms, via formulär på kreditgivarens webbsida eller via mobilapplikation. Närmare information om hur lånet söks finns på kreditgivarens webbsida: www.meddelandelan.se. Samtliga uppgifter som efterfrågas måste lämnas av kredittagaren för att ansökan ska kunna behandlas. Genom att skicka låneansökan ger kredittagaren sitt godkännande till kontroll och lagring av personuppgifterna i enlighet med detta avtal samt att en kreditupplysning inhämtas av kreditgivaren.

Efter att låneansökan har behandlats av kreditgivaren meddelas kredittagaren om lånet beviljats eller ej. Om lånet beviljats ska kredittagaren meddela kreditgivaren att låneavtalet accepteras. Om låneavtalet inte accepteras uppkommer inte något låneavtal.

Efter att kredittagaren godkänt låneavtalet utbetalas kreditbeloppet till angivet bankkonto. Utbetalningar görs endast under kundtjänstens öppettider. Utbetalning av kreditbeloppet sker genast till konton i Nordea och Handelsbanken. Utbetalning till övriga banker genomförs så snabbt som respektive banks clearingsystem tillåter.

Kredittagaren måste ha ett publikt (ej hemligt) mobiltelefonnummer, oavsett om låneansökan sker via webbsidan eller via sms.

Återbetalning av lånet Lånen betalas tillbaka på följande sätt:
15/30 dagars lån ? Kreditgivaren skickar en faktura avseende hela det belopp som ska återbetalas.
60 dagars lån ? Kreditgivaren skickar två fakturor (en som förfaller efter 30 dagar och en som förfaller efter 60 dagar), faktura uppgår till hälften av det belopp som ska återbetalas.
90 dagars lån ? Kreditgivaren skickar tre fakturor (en som förfaller efter 30 dagar och en som förfaller efter 60 dagar samt en som förfaller efter 90 dagar), faktura uppgår till tredjedel av det belopp som ska återbetalas. Fakturan skickas till den adress som kredittagaren anger när den söker lånet. Vid betalning av fakturan skall OCR numret, som framgår av fakturan, alltid anges. Fakturans förfallodatum framgår på fakturan. Vid betalning har kreditgivaren rätt att avräkna samtliga för lånet till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor, innan avräkning på kapitalskulden sker.

Om fakturan förfaller till betalning på en lördag eller söndag, allmän helgdag (?röd dag?) eller på midsommarafton, julafton eller nyårsafton ska betalning vara kreditgivaren till handa senast nästkommande vardag.