KUNDFINANS Snabblån

Hos Kundfinans kan du låna från 500 - 10 000 kronor i upp till 90 dagar. Att ansöka om smslån hos Kundfinans är gratis.

Låna pengar hos KUNDFINANS Krav på dig som låntagare:
 • Minst 18 år
 • Taxerad inkomst på minst 100 000 kronor
 • Inga betalningsanmärkningar
 • Inte skyddad identitet
 • Eget svenskt bankkonto
 • Genomgå sedvanlig kreditprövning
Uppgifter om Kundfinans:
 • Kundfinans.se?/ Nybron Finans AB, Box 1306, SE-751 43 Uppsala
 • 08-551 10 933
 • info@kundfinans.se
 • Webbsida: www.kundfinans.se
« Gå Tillbaka Belopp och Kostnader * :
 • Låna 500 kr kostar:
 • Låna 1 000 kr kostar:
 • Låna 2 000 kr kostar:
 • Låna 3 000 kr kostar:
 • Låna 4 000 kr kostar:
 • Låna 5 000 kr kostar:
 • Låna 6 000 kr kostar:
 • Låna 7 000 kr kostar:
 • Låna 8 000 kr kostar:
 • Låna 9 000 kr kostar:
 • Låna 10 000 kr kostar:
 • 165 kr
 • 335 kr
 • 485 kr
 • 630 kr
 • 1000 kr
 • 1300 kr
 • 1500 kr
 • 1700 kr
 • 1900 kr
 • 2100 kr
 • 2300 kr
Gå vidare till Kundfinans

* Kostnaden vid kortast möjliga återbetalningstid. Vid längre återbetalningstid blir kostnaden oftast högre.

ALLMÄNNA VILLKOR KUNDFINANS Fullständiga villkor för Kundfinans

Ränta och avgifter Kreditgivaren beviljar lån om beloppen 500 till 10 000 kr. Aktuell räntesats för respektive lånebelopp och kredittillfälle anges på Kreditgivarens hemsida. Fast ränta utgår på beviljad och utbetald kredit och beräknas enligt respektive angiven räntesats per påbörjad månad. För kreditens uppläggning äger Kreditgivaren rätt att debitera på hemsidan angiven uppläggningsavgift. Uppläggningsavgiften är densamma oavsett kreditens storlek och avser att täcka kostnaden för kreditens uppläggning, kreditprövning, kreditupplysning och administration i samband med detta. Uppläggningsavgift utgår endast för beviljad och utbetald kredit. Vidare äger Kreditgivaren rätt att debitera avgift, i enligt med vad som vid varje tillfälle anges på Kreditgivarens hemsida, för avisering/faktura som skickas till Kredittagaren. Kredittagaren är även skyldig att till Kreditgivaren betala andra avgifter än sådana som förorsakas av Kreditgivarens kostnader för krediten som sådan. Sådana avgifter utgår med belopp och enligt de grunder i övrigt som Kreditgivaren vid varje tillfälle allmänt tillämpar och utgörs exempelvis av förseningsavgift (f n 95 kr) och påminnelseavgift (f n 60 kr). Kreditgivaren får när som helst besluta om ändring av avgifter. Kreditgivaren lämnar meddelande om ändrade avgifter genom publicering på Kreditgivarens hemsida. Kredittagaren ska även ersätta Kreditgivarens kostnader och arbete för att bevaka och driva in Kreditgivarens fordran hos Kredittagaren eller annan betalningsskyldig.

Återbetalning Hela lånet inklusive kapital, ränta och avgifter ska vara Kreditgivaren tillhanda, senast på förfallodagen, genom inbetalning på av Kreditgivaren anvisat bankgirokonto. Förfallodag infaller 30 dagar eller 90 dagar efter det att krediten beviljats och utbetalats. Förfallodag och kreditbelopp anges vid lånetillfället och står angivet på avin/fakturan från Kreditgivaren.

Dröjsmålsränta och inkasso Om lånet inte återbetalas i rätt tid, har Kreditgivaren rätt att debitera Kredittagaren dröjsmålsränta på förfallet belopp intill dess att full betalning skett. Dröjsmålsränta utgår med 2,5 procent per påbörjad månad. Om betalning inte skett efter det att påminnelse gjorts från Kreditgivaren äger denne rätt att vidta inkassoåtgärd varvid lagstadgade inkassoavgifter tillkommer.