FOLKIA Snabblån

Hos Folkia kan du låna från 1 000 kronor upp till 20 000 kronor och återbetalningstiden är 1 - 12 månader beroende på lånebelopp.

Låna pengar hos FOLKIA Krav på dig som låntagare:
 • Över 18 år
 • Taxerad inkomst
 • Folkbokförd i Sverige
 • Inget skuldsaldo hos Kronofogden
Uppgifter om Folkia:
 • Folkia AS Norge Filial Sverige, Medborgarplatsen 3 Söderhallarna plan 10, Box 4285, 102 66 Stockholm
 • 08-588 581 00
 • kundtjanst@folkia.se
 • Webbsida: www.folkia.se
« Gå Tillbaka Belopp och Kostnader * :
 • Låna 1 000 kr kostar:
 • Låna 2 000 kr kostar:
 • Låna 3 000 kr kostar:
 • Låna 4 000 kr kostar:
 • Låna 5 000 kr kostar:
 • Låna 6 000 kr kostar:
 • Låna 7 000 kr kostar:
 • Låna 8 000 kr kostar:
 • Låna 9 000 kr kostar:
 • Låna 10 000 kr kostar:
 • Låna 11 000 kr kostar:
 • Låna 12 000 kr kostar:
 • 395 kr
 • 426 kr
 • 516 kr
 • 589 kr
 • 679 kr
 • 1157 kr
 • 1275 kr
 • 1393 kr
 • 1509 kr
 • 1628 kr
 • 2176 kr
 • 2307 kr
Gå vidare till Folkia

* Kostnaden vid kortast möjliga återbetalningstid. Vid längre återbetalningstid blir kostnaden oftast högre.

ALLMÄNNA VILLKOR FOLKIA Fullständiga villkor för Folkia

Återbetalning Lånet samt ränta och kostnader ("Lånekostnaderna") ska betalas senast på respektive förfallodag genom inbetalning på det bank- eller plusgirokonto som Folkia anvisar. Förfallodag/förfallodagar och belopp anges vid lånetillfället samt på fakturan/fakturorna och anges i standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. För sen återbetalning kan påverka möjligheten att få låna igen.

Kostnader För lånet är låntagaren skyldig att erlägga avgifter och räntor enligt den avbetalningsplan som uppges vid ansökningstillfället och som framgår av standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.

Dröjsmålsränta och påminnelseavgift Om Lånekostnaderna inte återbetalas i tid har Folkia rätt att ta ut dröjsmålsränta på det förfallna beloppet inkl. upplupna avgifter till dess att full betalning har skett. Folkia har också rätt att ta ut en påminnelseavgift om för närvarande 60 kr per påminnelse. Icke avdragsgill dröjsmålsräntan på vid var tid förfallet belopp utgår med 3,0% per månad.