EASYCREDIT Snabblån

Hos Easycredit kan du låna från 500 kr - 15 000 kr i 30 eller 90 dagar samt 3 år (11 000 - 15 000 kronor. Du kan även låna trots betalningsanmärkning. Easycredit erbjuder lån upp till 10 000 kronor utan UC (kreditupplysning tas via Creditsafe).

Första lånet på 1 000 kronor är räntefritt! Smslån utan UC.

Låna pengar hos EASYCREDIT Krav på dig som låntagare:
 • Minst 18 år för Snabblån
 • Minst 20 år samt årsinkomst på minst 120 000 kr för Årslån
 • Folkbokförd i Sverige
Uppgifter om Easycredit:
 • Easycredit, Färögatan 33, 164 51 Kista
 • 08-212 212
 • info@easycredit.se
 • Webbsida: www.easycredit.se
« Gå Tillbaka Belopp och Kostnader * :
 • Låna 500 kr kostar:
 • Låna 1 000 kr kostar:
 • Låna 2 000 kr kostar:
 • Låna 3 000 kr kostar:
 • Låna 4 000 kr kostar:
 • Låna 5 000 kr kostar:
 • Låna 6 000 kr kostar:
 • Låna 7 000 kr kostar:
 • Låna 8 000 kr kostar:
 • Låna 9 000 kr kostar:
 • Låna 10 000 kr kostar:
 • 165 kr
 • 295 kr
 • 435 kr
 • 545 kr
 • 1100 kr
 • 1300 kr
 • 1500 kr
 • 1700 kr
 • 1900 kr
 • 2100 kr
 • 2300 kr
Gå vidare till Easycredit

* Kostnaden vid kortast möjliga återbetalningstid. Vid längre återbetalningstid blir kostnaden oftast högre.

ALLMÄNNA VILLKOR EASYCREDIT Fullständiga villkor för Easycredit

Återbetalning och Avbetalning Återbetalning/avbetalning inklusive ränta och kostnader ska vara kreditgivaren tillhanda senast på förfallodagen på respektive faktura/avisering. Återbetalning/avbetalning ska ske genom inbetalning till av kreditgivaren anvisat bankgirokonto. Förfallodatum, belopp och kreditgivarens bankgirokonto framgår av fakturan/aviseringen som skickas till kredittagaren. Lånet återbetalas/avbetalas enligt följande: (a) 30-dagars-lån - en faktura avseende samtliga lånekostnader, räntor och amortering, (b) 90-dagars-lån - tre fakturor/aviseringar på lika stora totalbelopp avseende lånekostnader, räntor och amortering enligt annuitetsmetoden. Återbetalningstiden kan även komma att öka t ex p g a att delbetalningar (annuiteter) inte betalas in i tid på angivet förfallodatum eller p g a att ytterligare ränta och kostnader läggs till lånebeloppet till följd av sena inbetalningar. Vid betalning har kreditgivaren rätt att avräkna samtliga på lånet till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor, innan avräkning på kapitalskulden sker.

Ränta och Avgifter Kredittagaren är skyldig att för lånet erlägga avgifter och räntor enligt den avbetalningsplan som uppges vid ansökningstillfället och som framgår av standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SECCI-blanketten). Kredittagaren har tillgång till SECCI- blanketten vid ansökningstillfället på Easycredits hemsida och kan ta del av all information innan låneansökan görs.

Dröjsmålsränta och Påminnelseavgift Om en faktura/avisering inte betalas i tid har kreditgivaren rätt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kr per skriftlig påminnelse. Kreditgivaren har även rätt att ta ut en förseningsavgift om 120 kr och dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess full betalning har erlagts till kreditgivaren. Dröjsmålsräntan är 2,5% per månad, dvs 30% per år.

Indrivning av skuld Om lånet inklusive ränta inte återbetalas efter en skriftlig påminnelse äger kreditgivaren rätt att överlämna kravet till inkasso eller kronofogdemyndigheten för indrivning, varvid inkassoavgifter samt övriga ansöknings- och administrationsavgifter tillkommer, vilka skall ersättas av kredittagaren.