CREDIGO Snabblån

Credigo erbjuder snabblån från 500 - 10 000 kronor i upp till 90 dagar. De erbjuder även lån på 11 000 - 15 000 kronor i 3 år eller 16 000 - 20 000 kronor i 5 år. Hos Credigo är det alltid gratis att ansöka. Lån kan beviljas trots betalningsanmärkning.

Låna pengar hos CREDIGO Krav på dig som låntagare:
 • Minst 18 år
 • Taxerad inkomst beroende på lånebelopp
Uppgifter om Credigo:
 • Credigo, Färögatan 33, 164 51 Kista
 • 08 - 371 666
 • info@credigo.se
 • Webbsida: www.credigo.se
« Gå Tillbaka Belopp och Kostnader * :
 • Låna 500 kr kostar:
 • Låna 1 000 kr kostar:
 • Låna 2 000 kr kostar:
 • Låna 3 000 kr kostar:
 • Låna 4 000 kr kostar:
 • Låna 5 000 kr kostar:
 • Låna 6 000 kr kostar:
 • Låna 7 000 kr kostar:
 • Låna 8 000 kr kostar:
 • Låna 9 000 kr kostar:
 • Låna 10 000 kr kostar:
 • Låna 11 000 kr kostar:
 • Låna 12 000 kr kostar:
 • Låna 13 000 kr kostar:
 • Låna 14 000 kr kostar:
 • Låna 15 000 kr kostar:
 • 165 kr
 • 295 kr
 • 435 kr
 • 545 kr
 • 1100 kr
 • 1300 kr
 • 1500 kr
 • 1700 kr
 • 1900 kr
 • 2100 kr
 • 2300 kr
 • 4918 kr
 • 5365 kr
 • 5812 kr
 • 6259 kr
 • 6706 kr
Gå vidare till Credigo

Exempel effektiv ränta:Vid ett lån på 3 000 kronor i 30 dagar med en lånekostnad på 545 kronor blir det totala beloppet att återbetala 3 545 kronor. Det ger en effektiv ränta på 641%.

* Kostnaden vid kortast möjliga återbetalningstid. Vid längre återbetalningstid blir kostnaden oftast högre.

ALLMÄNNA VILLKOR CREDIGO Fullständiga villkor för Credigo

Återbetalning och avbetalning Återbetalning/avbetalning inklusive ränta och kostnader ska vara kreditgivaren tillhanda senast på förfallodagen på respektive faktura/avisering. Återbetalning/avbetalning ska ske genom inbetalning till av kreditgivaren anvisat bankgirokonto. Förfallodatum, belopp och kreditgivarens bankgirokonto framgår av fakturan/aviseringen som skickas till kredittagaren. Lånet återbetalas/avbetalas enligt följande: (a) 30-dagars-lån - en faktura avseende samtliga lånekostnader, räntor och amortering, (b) 90-dagars-lån - tre fakturor/aviseringar på lika stora totalbelopp avseende lånekostnader, räntor och amortering enligt annuitetsmetoden. Återbetalningstiden kan även komma att öka t ex p g a att delbetalningar (annuiteter) inte betalas in i tid på angivet förfallodatum eller p g a att ytterligare ränta och kostnader läggs till lånebeloppet till följd av sena inbetalningar. Vid betalning har kreditgivaren rätt att avräkna samtliga på lånet till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor, innan avräkning på kapitalskulden sker.

Ränta och avgifter Kredittagaren är skyldig att för lånet erlägga avgifter och räntor enligt den avbetalningsplan som uppges vid ansökningstillfället och som framgår av standariserad europeisk konsumentkreditinformation (SECCI-blanketten). Kredittagaren har tillgång till SECCI- blanketten vid ansökningstillfället på Credigos hemsida och kan ta del av all information innan låneansökan görs.

Dröjsmålsränta och påminnelseavgift Om en faktura/avisering inte betalas i tid har kreditgivaren rätt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kr per skriftlig påminnelse. Kreditgivaren har även rätt att ta ut en förseningsavgift om 120 kr och dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess full betalning har erlagts till kreditgivaren. Dröjsmålsräntan är 2,5% per månad, dvs 30% per år.